Deklaracja
Zgłoszenie udziału w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szamotułach oraz zajęciach dodatkowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.