Kontakt

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach

Zespół Szkół nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. ks. P. Skargi
64-500 Szamotuły, ul. Mickiewicza 9
tel. +61 2921614
kontakt@stow-utw.szamotuly.pl

Sekretariat UTW czynny jest we wtorki (w październiku również w czwartki) 15.00-17.00 w Internacie Liceum nr 1

NIP 787-18-82-633
REGON 639674318

Konto Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. KS. Piotra Skargi w Szamotułach – Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wpłaty dotyczące tylko uniwersytetu: 19 9072 0002 2004 0400 9544 0002
lub w sekretariacie szkoły we wtorki i czwartki w godz. 18,00 – 18,00

Konto bankowe Stowarzyszenia: 46 9072 0002 2004 0400 9544 0001
lub w sekretariacie szkoły we wtorki i czwartki w godz. 18,00 – 18,00