Władze Stowarzyszenia

Informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia na kadencję 2014-2019 tworzą:

Paweł Mordal – przewodniczący

Maria Szymańska – zastępca przewodniczącego
Jaromir Zieliński – zastępca przewodniczącego

Maria Jeżyńska – skarbnik

Małgorzata Trąbczyńska – sekretarz

oraz członkowie zarządu:
Anna Biedna
Beata Jankowiak
Barbara Kokoszanek
Joanna Lesicka
Andrzej Nowak
Damian Przewoźny
Ewa Stanke
Justyna Szaniawska – Budaj
Katarzyna Walkowiak