Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szamotułach podpisał porozumienie o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. „ Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu” – wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w północnej Wielkopolsce, w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „ Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Umowa została zawarta między Stowarzyszeniem Razem dla Studziec i  Adolfowa z/s w Adolfowie a Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Szamotułach.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego