Wycieczka do Nojewa i Psarskiego

Wycieczka do Nojewa i Psarskiego odbędzie się 14 lipca (w środę), wyjazd o godz. 10.00 z ul. Mickiewicza.

W programie wycieczki znajdzie się, m.in. zwiedzanie prywatnego muzeum kolejnictwa, przejazd drezynami, oglądanie starych wiaduktów kolejowych i innych obiektów w Nojewie, zwiedzanie Galerii Sztuki Naiwnej w Psarskiem, spotkanie z Wandą Niegolewską – prezeską oddziału wielkopolskiego Polskiego Związku Ziemiańskiego.

Zapisy do poniedziałku u p. Aleksandry Olejnickiej.