Wycieczka samolotowa do Hiszpanii – Costa Blanca.

Wycieczka do Hiszpanii (Costa Blanca)

Organizujemy wycieczkę samolotową do Hiszpanii – Costa Blanca – w dniach 10.10-17.10.2018r.

Koszt 2 290 zł + 100 euro. Zgłoszenia i wpłata I–szej raty 800 zł do dnia 09.01.2018r. Tego też dnia odbędzie się zebranie organizacyjne o godz. 18.45 w Liceum (po wykładzie).