O Stowarzyszeniu

W 1990 roku z inicjatywy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Szamotułach, Bohdana Zielińskiego, zawiązała się grupa ludzi stale współpracujących ze szkołą, której zadaniem było zintegrować środowisko wychowanków i absolwentów szamotulskiego liceum. Z okazji 70-lecia szkoły i przywrócenia dawnej nazwy: Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi, wychowankowie i pedagodzy powołali Komitet Założycielski Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach. Komitet Założycielski w osobach: Andrzej Nowak, Wojciech Ratajczak, Stanisław Wachowiak, Marian Wawrzyniak i Bohdan Zieliński, zarejestrował Stowarzyszenie w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu dnia 4 czerwca 1990 r. Na zjeździe Wychowanków i Absolwentów Liceum dnia 11 czerwca 1990 r. powołano Zarząd i Komisje Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu został Stanisław Żuromski i współdziałał z kol. Bohdanem Zielińkim, Andrzejem Nowakiem, Iwoną Majewską, Stanisławą Spychałą-Nowak, Ewą Krygier, Teodozją Bąk, Wojciechem Ratajczakiem, Pawłem Mordalem, Marią Palec-Gąsiorowską, Aleksandrem Przewoźnym, Tadeuszem Kruszoną, Zygmuntem Szaferem, Ryszardem Podlewskim, Stanisławem Wachowiakiem, Tomaszem Granopsem, Januszem Wawrzyniakiem, Krystyną Just, Marianem Fiksą, Bożeną Pitułą, Wojciechem Tarką, Rafałem Pisulą, Tadeuszem Jęczkowskim, Markiem Krygielem. Na honorowego prezesa powołano ks. płka Henryka Szklarka-Trzcielskiego. Władze Stowarzyszenia, z małymi zmianami, pracują w podobnym składzie do dzisiaj. Odszedł od nas na zawsze ś.p. kol. Tadeusz Kruszona.

Zarejestrowany statut Stowarzyszenia jako główne cele wytycza utrzymywanie łączności wychowanków z Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach oraz działalność na rzecz dalszego rozwoju macierzystej szkoły średniej oraz Ziemi Szamotulskiej, skupianie wychowanków dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej, udzielania pomocy członkom Stowarzyszenia oraz uczniom i wychowankom szkoły. Władze Stowarzyszenia brały udział w organizacji Zjazdów Absolwentów z okazji 75 i 80 lecia naszej Almy Mater, przyczyniły się do ufundowania sztandaru szkoły, brały udział w różnych uroczystościach szkolnych.
W ostatnim okresie Zarząd Stowarzyszenia zajął się odnowieniem kontaktów ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia, a jest ich obecnie 176, przy wielkim wkładzie pracy kol. Bożeny Pituły. Władze Stowarzyszenia zorganizowały spotkania wybitnych wychowanków szkoły z uczniami klas 3. i 4. i tak: w marcu kol. Andrzej Nowak, dyrektor wydziału Architektury i Budownictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, syn zmarłego 21 listopada profesora naszego liceum, Henryka Nowaka, przedstawił sylwetkę znakomitego poznańskiego architekta Jerzego Buszkiewicza zmarłego w lutym 2000 r. W czerwcu mogliśmy wspólnie z młodzieżą spotkać się ze wspaniałym erudytą, prof. Lechem Krzyżaniakiem, dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, a w październiku gościł w LO błyskotliwy redaktor PTV, Ryszard Podlewski, który przybliżył sylwetkę człowieka mass-mediów.

W bieżącym roku Stowarzyszenie wsparło również finansowo szkołę poprzez dołożenie pieniędzy do zakupu nowoczesnej kserokopiarki, sfinansowanie wyjazdu mikrobusem uczniów z klubu europejskiego, prowadzonego przez prof. Wiesławę Araszkiewicz do Warszawy na Młodzieżowe Spotkania Europejskie oraz dopłatę do oświetlenia sodowego przed głównym wejściem do budynku. W marcu br. powstał pomysł zainspirowany przez członków władz Stowarzyszenia kol. Teodozję Bąk i Marka Liberę, aby wznowić wydawanie przynajmniej raz w roku podobnego pisma -jak dawniej- „Z grodu Halszki". 14 czerwca 2000 r. Zarząd powołał Koło Literackie Stowarzyszenia, w skład którego weszli: Teodozja Bąk (przewodnicząca), Marek Libera, Andrzej Kukawka i Elżbieta Mizgalska. W efekcie tych działań powstało pismo, które w naszych zamierzeniach ma połączyć tradycję tamtego wydawnictwa z dniem dzisiejszym. Wszystkich wychowanków i pedagogów naszego liceum serdecznie zapraszamy do współpracy, aby wzmocnić potencjał i profesjonalizm oddziaływania.

Stowarzyszenie składa podziękowania samorządom, urzędom, instytucjom, osobą i firmom prywatnym za współpracę i wspieranie naszej działalności.

Przewodnicząca Zarządu
Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im ks. Piotra Skargi w Szamotułach
Krystyna Just