O Stowarzyszeniu

W 1990 roku z inicjatywy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Szamotułach, Bohdana Zielińskiego, zawiązała się grupa ludzi stale współpracujących ze szkołą, której zadaniem było zintegrować środowisko wychowanków i absolwentów szamotulskiego liceum. Z okazji 70-lecia szkoły i przywrócenia dawnej nazwy: Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi, wychowankowie i pedagodzy powołali Komitet Założycielski Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach. Komitet Założycielski w osobach: Andrzej Nowak, Wojciech Ratajczak, Stanisław Wachowiak, Marian Wawrzyniak i Bohdan Zieliński, zarejestrował Stowarzyszenie w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu dnia 4 czerwca 1990 r. Na zjeździe Wychowanków i Absolwentów Liceum dnia 11 czerwca 1990 r. powołano Zarząd i Komisje Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu został Stanisław Żuromski i współdziałał z kol. Bohdanem Zielińkim, Andrzejem Nowakiem, Iwoną Majewską, Stanisławą Spychałą-Nowak, Ewą Krygier, Teodozją Bąk, Wojciechem Ratajczakiem, Pawłem Mordalem, Marią Palec-Gąsiorowską, Aleksandrem Przewoźnym, Tadeuszem Kruszoną, Zygmuntem Szaferem, Ryszardem Podlewskim, Stanisławem Wachowiakiem, Tomaszem Granopsem, Januszem Wawrzyniakiem, Krystyną Just, Marianem Fiksą, Bożeną Pitułą, Wojciechem Tarką, Rafałem Pisulą, Tadeuszem Jęczkowskim, Markiem Krygielem. Na honorowego prezesa powołano ks. płka Henryka Szklarka-Trzcielskiego.
Zarejestrowany statut Stowarzyszenia jako główne cele wytycza utrzymywanie łączności wychowanków z Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach oraz działalność na rzecz dalszego rozwoju macierzystej szkoły średniej oraz Ziemi Szamotulskiej, skupianie wychowanków dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej, udzielania pomocy członkom Stowarzyszenia oraz uczniom i wychowankom szkoły. Władze Stowarzyszenia biorą udział w organizacji Zjazdów Absolwentów z okazji kolejnych jubileuszy naszej szkoły, przyczyniły się do ufundowania sztandaru szkoły, biorą udział w różnych uroczystościach szkolnych.
W dniu 5 października 2007 r. Stowarzyszenie rozpoczęło prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szamotułach z siedzibą w budynku gimnazjum i liceum.